Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

canibeyourlastgirlfriend
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaiamdreamer iamdreamer
canibeyourlastgirlfriend
1288 692e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
canibeyourlastgirlfriend
1294 2bfc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
canibeyourlastgirlfriend
1303 0ce1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
canibeyourlastgirlfriend
1677 2cf9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
canibeyourlastgirlfriend
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viapiehus piehus

July 03 2015

canibeyourlastgirlfriend
9277 92cd 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaalicemeow alicemeow
canibeyourlastgirlfriend
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek vialifeless lifeless
canibeyourlastgirlfriend
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
canibeyourlastgirlfriend
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari vianiewdzieczna niewdzieczna
canibeyourlastgirlfriend
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger

June 25 2015

canibeyourlastgirlfriend
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic vialifeless lifeless

June 22 2015

canibeyourlastgirlfriend
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
canibeyourlastgirlfriend
2338 2904
Reposted fromrisky risky viaviolethill violethill
canibeyourlastgirlfriend
Nie ma Ciebie, a biorę Cię pod uwagę. Cały czas.
— On.
Reposted fromdarknight560 darknight560 viaviolethill violethill
canibeyourlastgirlfriend
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viawhite-raven white-raven
canibeyourlastgirlfriend
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

June 21 2015

canibeyourlastgirlfriend
0225 ca3e 500
Co ta zupa. 
Reposted fromfelicka felicka viapiehus piehus
canibeyourlastgirlfriend
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialifeless lifeless
canibeyourlastgirlfriend
6804 ccdf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalicemeow alicemeow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl